5 UMIEJĘTNOŚCI – WAKACYJNE WARSZTATY DLA DZIECI – zapowiedź

Serdecznie zapraszamy na warsztaty 5 UMIEJĘTNOŚCI
Wakacyjne zajęcia z dziećmi zatytułowane „5 UMIEJĘTNOŚCI” są zabawą i kształceniem pięciu podstawowych umiejętności rozwijających młodego człowieka w: strategicznym myśleniu (szachy), słuchaniu (muzyka), pozyskiwaniu wiedzy o świecie (książki), sztukach plastycznych (fotografia) i sztuce ruchu (gimnastyka). Służą one ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, utrzymaniu dobrej kondycji i świetnego humoru. Zajęcia będą prowadzone przez zespół animatorów z dużym doświadczeniem pracy warsztatowej w miłej wakacyjnej atmosferze.

Po zakończeniu warsztatów zorganizowana będzie wystawa prac powstałych podczas zajęć w Galerii Na Ucieche.
Zapisy na zajęcia prowadzi Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi (tel. 33 877 50 66, e-mail: bck@zawoja.pl). Zapraszamy dzieci w wieku od 10 do 15 lat (praca w stałej grupie 15 osobowej –
o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń).
Czas trwania: od 17 (poniedziałek) do 21 lipca (piątek), godzina 10.00 – 17.00.
Miejsce: Zawoja 999
Zajęcia bezpłatne

dr hab. Jakub Byrczek W roku 1973 ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach, w 1982 uzyskał dyplom artysty fotografika Związku Polskich Artystów Fotografików. W latach 1997-2005 pełnił
funkcję prezesa Okręgu Śląskiego. W 1999 roku uzyskał stopień doktora sztuk filmowych i fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, tamże w roku 2005 uzyskał habilitację z tej dyscypliny. W roku 1982 rozpoczął pracę w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako nauczyciel akademicki i pracownik naukowy, jedną kadencję pełnił funkcję prodziekana ds. programowych. Od 1988 roku programował Galerię Fotografii Zwiazku Polskich Artystów Fotografików w Okręgu Śląskim, od 1993 programuje zdarzenia w Galerii Fotografii PUSTA w Górnośląskim Centrum Kultury z kontynuacją obecnie w Galerii Fotografii PUSTA cd. w Jaworznie, w założonym przez siebie Żywym Skansenie Fotografii i „Szkole widzenia” – programie edukacyjnym w zakresie fotografii. Zorganizował w latach 1989- 1998 cykl wystaw międzynarodowych pt.”Kontakty”. Uczestniczył w latach osiemdziesiątych ub.wieku, w tzw. ”nurcie fotografii elementarnej”. W roku 1982 nadano mu srebrną odznakę Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego, w 1989 uzyskał Nagrodę JM Rektora III stopnia za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej, a w 2004r uzyskał Nagrodę Indywidualną II stopnia JM Rektora, za działalność naukową i artystyczną. Nagrodzony w roku 2012 nagrodą Związku Polskich Artystów Fotografików za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury w szczególności za działalność na rzecz Okręgu Śląskiego ZPAF.

Kamil Myszkowski – Fotograf, twórca instalacji i wideo, kolekcjoner fotografii i starych negatywów, kurator wystaw fotograficznych i historycznych. Jest członkiem i współzałożycielem Grupy Fotograficznej „Poza Kadrem” działającej przy Miejskim Domu Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu. Uczestniczy także w działaniach jaworznickiej Szkoły Widzenia oraz Grupy 999. Prowadzi warsztaty fotograficzne współpracując z różnymi instytucjami. Jest autorem wystaw indywidualnych (m.in. „Nie jestem tą samą rzeką”,
„Fotosynteza”, „Tropy”, „Odwrócona Biblioteka”, „W przeczekaniu”, Projekt „Twarzysze”, „Industria”), a także uczestnikiem wystaw
zbiorowych. Jego prace znajdują się w zbiorach Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu i kolekcjach prywatnych. Odbywa staż kandydacki w Związku Polskich Artystów Fotografików – Okręg Śląski.

Krzysztof Szlapa - autor wystaw indywidualnych i uczestnik wystaw zbiorowych, kurator w Galerii Pustej cd. w Jaworznie oraz w galerii ZA SZYBĄ w Katowicach, sekretarz Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, uczestnik Szkoły Widzenia oraz Grupy 999, stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, laureat nagrody dla młodego twórcy imienia Anny Chojnackiej, organizator warsztatów fotograficznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – we współpracy z różnymi instytucjami (Muzeum Śląskie, Muzeum Historii Katowic, Uniwersytet Śląski, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice) – oraz autorskich spotkań. Od urodzenia mieszka w Katowicach. Wystawy: Widokówki z miasta we mnie (2009), W zasięgu wzroku, Pamiętnik (2013), Widzenie natury – natura widzenia, Dom kultury (2014), Zapis czasu, Handmade, Ustąp mi słońca (2015), Klucz drzew, Refleksje, Punkt widokowy, Widziadła (2016) http://krzysztofszlapa.katowice.pl/