Adam Chowaniak – wystawa rzeźby

Adam Chowaniak urodził się i wychował w Zawoi. Jego przygoda ze sztuką rozpoczęła się w rodzinnych stronach, gdzie po raz pierwszy zetknął się z tradycyjną formą - surową, prostą, tworzoną z potrzeby ducha. Kolej losu sprawiły, że opuścił Beskidy i zamieszkał w Gliwicach. Tam związał się z grupą plastyków nieprofesjonalnych "Zays", która działała przy tamtejszym Klubie Garnizonowym. Jako jedyny członek organizacji zajął się rzeźbą.

W jego rzeźbach dominuje tematyka religijna, ale tworząc nie zapomina o czerpaniu z form ludowych. Adam Chowaniak uczestniczy w plenerach, ekspozycjach pokonkursowych, zdobywając za swoj,ą działalność i prace liczne nagrody. (tekst z ulotki Babiogórskiego Centrum Kultury w Zawoi)

Na wystawie zaprezentowano kilkadziesiąt rzeźb w różnej tematyce. Są też płaskorzeźby o tematyce sakralnej. Wernisaż wystawy odbył się 7 stycznia 2022 r. wystawa trwa do końca kwietnia 2022 r. Wystawa zorganizowania jest przez Babiogórskie centrum Kultury w Zawoi oraz Galerię Na Ucieche w Zawoi.