PROTOKÓŁ z obrad Jury konkursu fotograficznego „Głębia ostrości"

26 listopada 2016 r. Jury w składzie :
Przewodniczący: Jakub Byrczek
Członkowie : Inez Baturo, Michał Sośnicki
po zapoznaniu się z pracami 27 autorów, oceniając ich poziom oraz walory artystyczne postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia następującym autorom:

...continue reading